Användarvillkor för Arbetssökande

Dessa användarvillkor gäller för Zugma och användare av tjänst. Användarvillkoren gäller för person som söker arbete. Nedan benämns det som användare i användarvillkoren. Zugma drivs genom webbapplikation som förmedlingstjänst för personer som vill ha ett arbete. Användarvillkor för arbetsgivare, presenteras separat i webbapplikationen som gäller för kommun och företag.

Tjänsten beskrivs som jobb och matchningsverktyg för arbetsgivare och arbetstagare. Zugma är en förmedlingstjänst mellan parter.

Du kan alltid komma i kontakt med Zugma via hemsidan eller a@zugma.se.

Registrering i Zugma webbapplikation är gratis för användare som vill visa för arbetsgivare att hen är intresserad av nytt arbete.

Användarvillkoren beskriver tjänsten och vad som gäller för dig användare, vilka rättigheter och skyldigheter användare och Zugma har. Användarvillkoren reglerar avtalsförhållande mellan Zugma och användaren. Zugma är inte i något fall part i avtalsförbindelse mellan användare och den som söker arbetsgivare. Zugma fungerar endast som förmedlare av kontakt mellan användare av tjänst i webbapplikationen.

Zugma förbehåller sig rätten att om så behövs, revidera och förändra i användarvillkoren. Om användarvillkor ändras och uppdateras meddelas detta av Zugma till i webbapplikationen.

Zugma erbjuder användare att använda tjänsten genom att registrera sig kostnadsfritt.

Registrering och användande

Registrering som användare kan ske i en eller om så önskar alla Sveriges kommuner. Användaren avgör genom aktivt val vilka kommuner som användaren ska bli synlig för. Användaren blir synlig för arbetsgivare när arbetsgivare registrerat sig och betalat en avgift för arbetssökandes kontaktuppgifter.

Arbetsgivare kan innan de registrerat sig se att det finns personer som är registrerade som arbetssökande men inte se vem det är och inte heller kontaktuppgifter.

Registrering i Zugma sker när användaren har fört in sina kontaktuppgifter och uppgifter om vilket/vilka kompetenser, erfarenheter användaren har. I och med registrering godkänner användaren dessa användarvillkor som gäller för Zugma och användare i detta fall, arbetssökande. Funktioner i Zugma som användare registrerar; kontaktuppgifter, bild, kompetens, yrkesområde, var i landet man vill arbeta samt valfri fritext

Det är inte tillåtet för användare att använda Zugma i annat syfte än att profilera sig för arbetsgivare.

Den användare som registrerar sig är ansvarig för att registrering är korrekt, att aktuella och fullständiga uppgifter stämmer och att de ej strider mot villkoren som anges. Gällande svenska lagar och regler ska följas.

Zugma tar inget ansvar för upprättande av avtal ej heller innehåll i eventuellt avtal mellan parter.

FNs Globala mål

Zugma bidrar till att förbättra miljön globalt och lokalt vilket också är vår vision så därför arbetar vi med FNs Globala mål. Zugma arbetar mot mål: 1 Ingen fattigdom, 5 Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Läs mer på www.glaobalamalen.se

Reklamationer

Zugma har inget ansvar gällande reklamationer, klagomål som uppstår mellan parter, utan hanteras av de som använder tjänsten inom Zugma dvs användaren.

Användarens ansvar

Den som är användare måste vara registrerad med egna användaruppgifter. Misstänker du att någon utan din vetskap använder dina användaruppgifter, meddela då omgående Zugma så att användaren om så önskar, spärrar kontot.

Användaren ansvarar för att uppgifter som används i Zugma är korrekta. Lämnade uppgifter skall därför inte strida mot tillämplig lag eller villkor som angetts i användarvillkoren.

Användaren skall inte använda Zugma i annat syfte än vad som angetts som Zugma:s användningsområde.

Användaren skall garantera att det som läggs upp i webbapplikationen inte är stötande eller på annat sätt ses som olämpligt i enlighet med lag. Om en registrering anses olämplig enligt ovan, äger Zugma full rätt att ta bort användare, utan motivering.

Zugma kan utan föregående varning stänga av användare av tjänst om användaren strider mot användarvillkoren.

Användare kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Zugma om användare bryter mot villkor som angetts, gäller även lagbrott eller annat vårdslöst beteende.

Zugma ansvar

Zugma arbetar kontinuerligt med utveckling av tjänsten för att användarna ska få bästa möjliga upplevelse vid besök på webbplatsen samt vid användandet av tjänsten. Zugma strävar efter att tjänst och registrering är möjligt att göra under hela dygnet. Frågor eller support via hemsidan eller mejla a@zugma.se . Målsättning är att kunna svara användare inom 48 timmar. Zugma bär dock inget ansvar om tjänsten vid något tillfälle skulle vara otillgänglig vid någon tid, oavsett orsak.

Tjänsten kan vid tillfälle vara under förändring och förbättring och detta kan inte Zugma garantera att vi i förväg kan meddela användare. Zugma avsäger sig ansvar för att tjänst vid tillfälle kan bli avbrott kortare eller längre tid utan förvarning.

Zugma friskriver sig från innehållet i webbapplikationen och att den som registrerats under annons tillhandahålls i befintligt skick.

Zugma ska på alla sätt samverka/samarbeta med myndigheter och följa beslut från domstol.

Användandet av cookies

Zugma använder sig av cookies för att hjälpa till att göra din upplevelse på vår webbplats så trivsam som möjligt. I samband med användandet av våra tjänster samtycker du därmed också till användandet av cookies och att uppgifter om ditt besök på vår webbplats sparas och används i syfte att göra din upplevelse bättre.

Ansvarsbegränsning

Zugma friskriver sig i den mån det är möjligt att den som använder tjänsten Zugma för skador som direkta eller indirekta och förluster eller skador som uppstått för den som använder tjänsten.

Zugma friskriver sig från att ersätta skador, förluster som uppstått inom tjänsten Zugma. Vid eventuella skador, olyckor, stöld, förlust ansvarar Zugma ej för, detta skall hanteras mellan parter som använder tjänsten inom Zugma applikation.

Uppsägning

Zugma kan och äger rätt att utan förvarning, efter eget godtycke och utan föregående varning, begränsa eller stänga av användare inom Zugma. Användare kan ej få åtkomst till tjänst och kan förvägras all korrespondens om Zugma anser att en användare missbrukar tjänsten eller på annat sätt agerar i strid med villkoren. Zugma ersätter inte användare vid uppsägning.

Behandling av personuppgifter GDPR

För att göra Zugma bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Vi använder personlig information och data för att:

  • Göra Zugma bättre och se till att saker funkar så bra som möjligt.
  • Ge dig relevanta tips och nyheter, när du besöker Zugma.
  • Hitta bluffannonser och blocka användare som inte beter sig schysst.

Så hanteras dina personuppgifter

Vi på Zugma värnar om våra användare, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in och använda dina uppgifter med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Du har också möjlighet att ändra i din profil, dessa val gör du via dina inställningar.

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på Zugma eller kontakta annonsörer behöver vi behandla vissa uppgifter om dig. När du använder Zugma för att söka efter saker eller jobb som intresserar dig lämnar du också automatiskt ifrån dig information om dig själv på olika sätt. Till exempel när du söker på Zugma eller registrerar din profil.

Här beskriver vi:

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi använder dina personuppgifter. Vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till personuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Zugma är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i denna information.

Zugma erbjuder digital tjänst och är en förmedlingstjänst för användare.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. Det är skillnad på att vara användare som arbetssökande och användare som arbetsgivare.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Uppgifter som vi samlar in om dig och andra användare av Zugma används för att arbetsgivare som användare ska kunna söka efter nya medarbetare.

Söka efter medarbetare kan en arbetsgivare om de registrerar sig. För att kunna förmedla kontaktuppgifter och information om arbetssökande tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter.

Kommunikation mellan användare – Zugma förmedlar ett säkert sätt att kommunicera med arbetsgivare inom Zugma.

Tillhandahålla en trygg och säker förmedlingstjänst mellan användare. Det är mycket viktigt för oss att säkerställa att Zugma är en tryggt och säkert verktyg. Därför gör vi vad vi kan för att upptäcka, förhindra och ta bort registrerade annonser som kan vara stötande och annan form av missbruk av tjänsten eller agerande i strid med våra villkor. Vi behandlar alla uppgifter vi har samlat in om våra användare i detta syfte.

Zugma försöker också förbättra din upplevelse

Omdömen och information om användare

Vi behandlar personuppgifter för att underlätta för dig att fatta välinformerade och bra beslut när du använde Zugma.

Zugma är personuppgiftsansvarig och användaren dvs arbetsgivaren är personuppgiftsbiträdet.

Fullgöra Zugma lagstadgade skyldigheter Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Exempel på sådan behandling är att vi lagrar uppgifter för bokföringsändamål och att vi kan lämna ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Användare som arbetssökande. Dessa uppgifter sparas till dess att användaren själv väljer att avsluta tjänsten, personuppgifter raderas då.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vad vi gör med dina personuppgifter och få information om hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och i vissa fall få de rättade, raderade eller blockerade. Vill du begära en radering av dina personuppgifter kan du göra detta via dina inställningar. Det går även bra att kontakta Zugma för hjälp med detta.

Till vilka kan personuppgifter lämnas ut?

Som användare arbetssökande så fyller du vid registreringen i dina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter kan sedan arbetsgivare se och även ta kontakt.

Inom ramen för tillhandahållandet av tjänsten samlar Zugma in en avgränsad mängd personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som användare. Uppgifterna sparas och används enbart för tjänsternas utförande och du som användare ger med anledning av detta ditt samtycke till den behandling av personuppgifter som sker. Zugma lämnar inte i något avseende några personuppgifter vidare till tredje part. Användare har därtill alltid möjlighet att begära att vi raderar samtliga data som vi behandlat rörande dig inom ramen för tjänstens utförande. Sådan begäran skickas till a@zugma.se eller via hemsidan. Notera dock att meddelanden som skett mellan användare och part inom ramen för utnyttjande av tjänsten kommer att finnas kvar i historiken hos den parten.

Arbetssökande som registrerar sig på Zugma godkänner att arbetsgivare kan se och kontakta dem i syfte att få jobberbjudande.

Avslutande av tjänsten

Du har möjlighet att avsluta tjänsten vid den tid som du själv tycker är lämplig genom att radera din profil på hemsidan.

Force Major

Träder i kraft om följande inträffar och om Zugma inte kan fullfölja sitt åtagande avseende förmedlingstjänsten: krig, upplopp, brand, naturkatastrof, som översvämning, orkan, jordbävning, explosion, strejk, nya lagar som förbjuder fullföljande av avtalet, sjukdom och arbetslöshet.

Ovanstående står bortom Zugma kontroll och Zugma kan inte därför utkrävas ansvar för om uppdraget inte kan slutföras.

Tillämplig lag

Då Zugma är ett svenskt företag som bedriver verksamhet i svensk lag tillämplig på vårt avtalsförhållande och dessa allmänna villkor.

Kontaktuppgifter: a@zugma.se eller via hemsidan.